Tranh trúc chỉ mandala sen & cây bồ đề

[50 +] Tranh trúc chỉ Mandala sen & cây bồ đề

  • Là sự kết hợp hài hòa của hình ảnh sen và cây bồ đề
  • Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục, sự hoàn hảo cuối cùng bởi sen là loài hoa mọc trong bùn nhơ nhưng luôn thanh cao, tinh khiết.
  • Cây bồ đề  biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật nên còn được gọi là “cây giác ngộ” .