Tranh trúc chỉ mandala lá bồ đề

[50 +] Tranh trúc chỉ Mandala lá bồ đề :

  • Là sự tạo hình cách điệu giữa các lá bồ đề và chữ vạn trung tâm . 
  • Lá bồ đề tượng trưng cho sự bình an và may mắn .
  • Chữ Vạn tượng trưng cho sự may mắn, đại diện cho vũ trụ, hệ mặt trời là nơi phát sinh nguồn sống vô tận và vĩnh cửu .